Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Drogerie
  3. Domácnost
  4. Čističe odpadů
  5. WC Net gel na ucpané odpady Professional 1000 ml

WC Net gel na ucpané odpady Professional 1000 ml

Díky hustému gelovému složení proniká i přes neodtékající vodu, rozpouští veškeré zbytky, které jsou příčinou ucpání odpadu, a tak uvolňuje potrubí. Ú... celý popis
Dostupnost
Skladem
109 Kč
90,08 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8004050036486
EAN kód:8004050036486
Značka / Výrobce:WC NET
Velikost:1000 ml
Kompletní specifikace

Díky hustému gelovému složení proniká i přes neodtékající vodu, rozpouští veškeré zbytky, které jsou příčinou ucpání odpadu, a tak uvolňuje potrubí. Účinek již během 15minut! Použití i jako preventivní péče o odpady. Vhodný pro všechny druhy potrubí (nepoškozuje keramiku, smalt ani chrom). Vystačí na dvě dávky.

Návod k použití
Nalijte ½ obsahu balení do odpadu, aniž byste odstranili neotékající vodu a nechte působit alespoň 15 minut. Nepřidávejte horkou vodu ani jiné přípravky a nepoužívejte zvon. Při extra silném zanesení nechte působit přes noc. Gel pronikne do potrubí a odstraní znečistění. Nakonec propláchněte studenou vodou.

Signální slovo
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.
Zvlátní nařízení
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
PACK1 Balení musí být vybaveno bezpečnostním, dětem odolným uzávěrem.
PACK2 Na obalu musí být vyznačeno slepeckým písmem slovo 'nebezpečí'.
EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Obsahuje
chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru ...%
ALKYL DIMETHYLAMINE OXIDE
hydroxid sodný
Další nebezpečnost
Žádné látky PBT, vPvB ani látky narušující činnost endokrinního systému nejsou přítomné v koncentraci >= 0,1 %.

Parametry
Značka / VýrobceWC NET
Velikost1000 ml
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz