Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Toro čisticí pasta 200 g

Vysoce účinná čistící pasta je vyrobena na bázi povrchově aktivních látek a abrazivní složky. Slouží k čištění smaltovaného a neleštěného hliníkového ... celý popis
Dostupnost
Skladem
33 Kč
27,27 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8585003920064
EAN kód:8585003920064
Značka / Výrobce:Toro
Velikost:200 g
Kompletní specifikace

Vysoce účinná čistící pasta je vyrobena na bázi povrchově aktivních látek a abrazivní složky. Slouží k čištění smaltovaného a neleštěného hliníkového nádobí, k čištění keramických obkladaček, van a umyvadel, k mechanickému odstranění připálenin, nečistot a mastnot z kuchyňského nádobí. Zanechává příjemnou svěží vůni.

Dávkování a použití
Na čištěný povrch mokrým hadrem naneseme přípravek, rozetřeme jej po celé znečištěné ploše, třením odstraníme veškeré nečistoty a čištěnou plochu opláchneme proudem vody.
Doporučujeme použití ve školství, v průmyslu, ve zdravotnictví, ve službách, domácnostech a pod.

Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004, o detergentech, uváděné v označení na obalu výrobku
méně než 5 % aniontové tenzidy, abrazivní složky, kyselina fosforečná, isopropylalkohol, vonné látky: LIMONENE, LINALOOL.
Další informace uvedené na obalu výrobku
Údaje o osobě odpovědné za uvedení výrobku na trh. Návod k použití.
UFI: XW40-V082-X007-HKS7.
Další nebezpečnost
Směs neobsahuje látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH (SVHC). Neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB. Neobsahuje látky vyvolávající narušení endokrinní činnosti.
Možné nesprávné použití
Nevystavujte se účinkům směsi. Nepoužívejte na lakované a plastové předměty a povrchy. 

Parametry
Značka / VýrobceToro
Velikost200 g
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz