Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Styl čistič stříbra Speciál 190 ml

Účinný přípravek pro důkladnou údržbu všech stříbrných předmětů. Návod k použitíPřípravek naneste na povrch čištěného předmětu nebo předmět do příprav... celý popis
Dostupnost
Skladem
79,90 Kč
66,03 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8595000910227
EAN kód:8595000910227
Značka / Výrobce:Styl
Velikost:190 ml
Kompletní specifikace

Účinný přípravek pro důkladnou údržbu všech stříbrných předmětů.

Návod k použití
Přípravek naneste na povrch čištěného předmětu nebo předmět do přípravku ponořte. Nechte asi 1 až 2 minuty působit. Pak předmět opláchněte vodou a osušte. Postup je možné opakovat. Před prvním použitím vyzkoušejte účinek přípravku na málo viditelném místě. Výrobek není vhodný na postříbřené předměty. Úsada ani zákal přípravku nejsou na závadu kvality a účinnosti.

Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty)
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty)
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.
Jiná povinná označení
Obsah podle Nařízení 648/2004/ES o detergentech: neiontové povrchově aktivní látky: < 5 %
Další nebezpečnost
Obsah látek PBT a vPvB: směs nepodléhá kritériím pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU č. 1907/2006, žádné složky v množství ≥ 0,1 % nejsou uvedeny v Kandidátském seznamu látek vyvolávajících velké obavy (SVHC).
Žádná ze složek v množství ≥ 0,1 % není zařazena do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1, protože má vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, ani nebyla určena jako látka s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

Parametry
Značka / VýrobceStyl
Velikost190 ml
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz