Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Drogerie
  3. Domácnost
  4. Čističe odpadů
  5. SAS čistič potrubí a odpadů Krtek 270 g

SAS čistič potrubí a odpadů Krtek 270 g

Čistič odpadů Krtek je určen pro udržování odpadního a kanalizačního potrubí v domácnostech, kde rozpouští kuchyňské odpady, vlasy, tuk, papír, vatu. ... celý popis
Dostupnost
Skladem
69 Kč
57,02 Kč
bez DPH
Číslo produktu:5901312001011
EAN kód:5901312001011
Značka / Výrobce:SAS
Velikost:270 g
Kompletní specifikace

Čistič odpadů Krtek je určen pro udržování odpadního a kanalizačního potrubí v domácnostech, kde rozpouští kuchyňské odpady, vlasy, tuk, papír, vatu. Nelze ho použít na hliníkové potrubí. Nádoba je opatřena bezpečnostním víčkem.

Návod k použití
Za stálého tlaku na uzávěr otvírejte ve  směru šipky. Do sifonu umývadla, výlevky, vany, WC nalijte přibližně půl litru velmi horké vody. Poté vsypte 2-3 víčka Krtka, v závislosti na velikosti sifonu. Nechte působit asi 10 minut a pak propláchněte horkou vodou a průchodnost odpadu zkontrolujte větším proudem tekoucí vody. Při větším zanesení zopakujte po dvou dnech, preventivně po dvou týdnech.

Pozor
Může dojít k velké bouřlivé reakci a roztok z  výlevky může vystříknout a způsobit poleptání rukou. Při aplikaci přípravku vždy používejte gumové rukavice a obličejový štít. Nikdy nedávejte větší množství Krtka do sifonu.

Signální slova
Nebezpečí
Věty o nebezpečnosti
Uchovávejte mimo dosah dětí
Před použitím přečtěte tento výstražný štítek
Standardní věta o nebezpečnosti
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P260 Nevdechujte prach.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře/
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Další nebezpečnost
Hydroxid sodný není látka s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.
Hydroxid sodný není považován za látku PBT/vPvB v příloze XIII Nařízení 1907/2006 REACH.

Parametry
Značka / VýrobceSAS
Velikost270 g
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz