Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Q Power leštidlo do myčky 1000 ml

Leštidlo do myčky - čistota a lesk. Zabraňuje tvorbě skvrn. Pečuje o nádobí i myčku. PoužitíPoužívejte dle pokynů k použití myčky nádobí. Naplňte záso... celý popis
Dostupnost
Skladem
84 Kč
69,42 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8590273701121
EAN kód:8590273701121
Značka / Výrobce:Q Power
Velikost:1000 ml
Kompletní specifikace

Leštidlo do myčky - čistota a lesk. Zabraňuje tvorbě skvrn. Pečuje o nádobí i myčku.

Použití
Používejte dle pokynů k použití myčky nádobí. Naplňte zásobník leštidlem. Leštidlo dávkuje myčka automaticky pro každý mycí cyklus.

Signální slovo
Varování
Nebezpečné látky
Směs (3:1):5-chlor-2-methylisothia-zol-3(2H)-on [ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [ES 220-239-6]
Standardní věty o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P305+P351+P338 P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad..
Doplňující informace
EUH 208 Obsahuje Směs (3:1):5-chlor-2-methylisothia-zol-3(2H)-on [ES 247-500-7] a 2- methylisothiazol-3(2H)-on [ES 220-239-6]. Může vyvolat alergickou reakci.
Další nebezpečnost
Složení: 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, konzervace: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfém
Směs neobsahuje látky PBT a vPvB

Parametry
Značka / VýrobceQ Power
Velikost1000 ml
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz