Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Q Power čistič myčky 250 ml

Čistič myčky nádobí je určen pro odstranění mastnoty a vodního kamene, který se usazuje v myčce. OdmašťujeOdstraňuje vodní kámen PoužitíOdlepte nálepk... celý popis
Dostupnost
Skladem
69 Kč
57,02 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8590273700728
EAN kód:8590273700728
Značka / Výrobce:Q Power
Velikost:250 ml
Kompletní specifikace

Čistič myčky nádobí je určen pro odstranění mastnoty a vodního kamene, který se usazuje v myčce.

Odmašťuje
Odstraňuje vodní kámen

Použití
Odlepte nálepku z víčka, víčko však neodstraňujte. Položte láhev víčkem dolů do košíku na příbory. Víčko neotevírejte. Nastavte mycí program minimálně na 65°C a spusťe prázdnou myčku. Nepřidávejte žádný mycí prostředek. Čistič myčky se smí použít jen v prázdné myčce. Používejte alespoň každé 1-2 měsíce. Zbytky přípravku a obal znečištěný přípravkem je nutno odstranit jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě. Na uvedené adrese výrobce je možné získat datový list.

Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Doplňující informace
EUH208 Obsahuje Směs (3:1):5-chlor-2-methylisothia-zol-3(2H)-on [ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)- on [ES 220-239-6]. Může vyvolat alergickou reakci.
Další nebezpečnost
Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

Parametry
Značka / VýrobceQ Power
Velikost250 ml
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz