Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Drogerie
  3. Domácnost
  4. Čistící prostředky a ostatní prostředky
  5. Prostředky na koberce
  6. Omino Bianco suchá pěna na koberce a čalounění Carpet Sofa 300 ml

Omino Bianco suchá pěna na koberce a čalounění Carpet Sofa 300 ml

Omino Bianco suchá pěna na koberce a čalounění je spolehlivý čistič na  koberce a textilie. Má velmi snadné použití díky kartáči, který je umístěn na ... celý popis
Dostupnost
Skladem
119,90 Kč
99,09 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8003650030320
EAN kód:8003650030320
Značka / Výrobce:Omino Bianco
Velikost:300 ml
Kompletní specifikace

Omino Bianco suchá pěna na koberce a čalounění je spolehlivý čistič na  koberce a textilie. Má velmi snadné použití díky kartáči, který je umístěn na  víčku láhve. Vhodý na koberce, sedací soupravy, autočalounění, potahové povrchy.

Použití
Snadné použití díky kartáči, který čistí koberce, sedací soupravy, autočalounění a potahové látky. Odstraňte pojistku na zadní straně kartáče a protřepte. Přiložte kartáč k povrchu, který budete čistit, stiskněte tlačítko, rozetřete pěnu a drhněte. Velké plochy: nechte pěnu zaschnout a pak vysajte. Před použitím přípravek nejprve vyzkoušejte na skrytém místě.

Signální slovo
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
H222, H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P280 Používejte ochranné brýle a obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
Obsahuje
reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1): Může vyvolat alergickou reakci.
Další nebezpečnost
Žádné látky PBT, vPvB ani látky narušující činnost endokrinního systému nejsou přítomné v koncentraci >= 0,1 %.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (Detergentech)
5 - 15 % alifatické uhlovodíky
< 5 % aniontové povrchově aktivní látky, polykarboxylát
Obsahuje též: parfémy, optické zjasňovače
Konzervační: reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)

Parametry
Značka / VýrobceOmino Bianco
Velikost300 ml
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz