Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Drogerie
  3. Domácnost
  4. Praní
  5. Čističe pračky
  6. Luxon čistič a odstraňovač zápachu z praček 150 g

Luxon čistič a odstraňovač zápachu z praček 150 g

Čistí a odstraňuje nečistoty, zbytky pracího prostředku a nepříjemný zápach z pračky. Zanechává dokonalou čistotu a svěžest. Dávkování a použitíObsah ... celý popis
Dostupnost
Skladem
37 Kč
30,58 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8585003920910
EAN kód:8585003920910
Značka / Výrobce:Luxon
Velikost:150 g
Kompletní specifikace

Čistí a odstraňuje nečistoty, zbytky pracího prostředku a nepříjemný zápach z pračky. Zanechává dokonalou čistotu a svěžest.

Dávkování a použití
Obsah sáčku nasypte do prázdného bubnu pračky a spusťte hlavní prací program při teplotě 60°C. Doporučujeme použití ve školství, v průmyslu, ve zdravotnictví, ve službách, domácnostech a pod.

Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné brýle.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004, o detergentech, uváděné v označení na obalu výrobku
5 - 15 % bělicí činidlo na bázi kyslíku, méně než 5 % mýdlo, síran sodný, uhličitany, parfém.
Další informace uvedené na obalu výrobku
UFI: DQ00-20EM-W00Y-4V72
Údaje o osobě odpovědné za uvedení výrobku na trh. Návod k použití.
Další nebezpečnost
Směs neobsahuje látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH (SVHC). Neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB. Neobsahuje látky vyvolávající narušení endokrinní činnosti.
Možné nesprávné použití
Nevystavujte se účinkům směsi. 

Parametry
Značka / VýrobceLuxon
Velikost150 g
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz