Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Lumila čistič na hygienická zařízení 500 ml

Vysoce účinný tekutý čistící prostředek obsahující anorganickou kyselinu a účinné tenzidy. Slouží k čištění a odstraňování rezavých skvrn, vodního kam... celý popis
Dostupnost
Skladem
57 Kč
47,11 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8585003911598
EAN kód:8585003911598
Značka / Výrobce:Lumila
Velikost:500 ml
Kompletní specifikace

Vysoce účinný tekutý čistící prostředek obsahující anorganickou kyselinu a účinné tenzidy. Slouží k čištění a odstraňování rezavých skvrn, vodního kamene a jiných nečistot z van, umyvadel a WC mís, způsobených vodou se zvýšeným obsahem solí železa, k čištění keramických obkladů, podlah, výrobních zařízení, výrobních místností. Lumila má vysoký čistící účinek, vniká do usazenin a rychle je uvolňuje z povrchu.

Dávkování a použití
Přípravek nastříkejte na znečištěné místo, nechte působit podle stupně znečištění a opláchněte vodou. Doporučujeme použití ve školství, zdravotnictví, hoteliérství, průmyslu, ve službách, domácnostech a pod.

Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech uváděné v označení na obalu
15 - 30 % kyselina fosforečná, méně než 5 % neiontový tenzid, barvivo.
Další informace uvedené na obalu výrobku
UFI: QU20-Q0PJ-K00C-NDSP.
Údaje o osobě odpovědné za uvedení výrobku na trh. Návod k použití.
Další nebezpečnost
Směs neobsahuje látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH (SVHC). Neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB. Neobsahuje látky vyvolávající narušení endokrinní činnosti.
Možné nesprávné použití
Nepoužívejte na hliníkové povrchy a na vany s poškozenou glazurou. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nevystavujte se účinkům směsi

Parametry
Značka / VýrobceLumila
Velikost500 ml
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz