Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Jaso odstraňovač skvrn Efekt 100 g

JASO EFEKT je přípravek na bázi aktivního kyslíku, odstraňující rychle a důkladně již při nízkých teplotách špínu a skvrny od ovoce a zeleniny, trávy,... celý popis
Dostupnost
Skladem
32,90 Kč
27,19 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8585003930964
EAN kód:8585003930964
Značka / Výrobce:Jaso
Velikost:100 g
Kompletní specifikace

JASO EFEKT je přípravek na bázi aktivního kyslíku, odstraňující rychle a důkladně již při nízkých teplotách špínu a skvrny od ovoce a zeleniny, trávy, červeného vína, kávy, čaje, kosmetických přípravků a pod. Přípravek je vhodný na bílé i stálobarevné prádlo.

Dávkování a použití
Obsah sáčku /100g/ přidejte k polovičnímu dávkování pracího prášku a perte běžným způsobem. Pro dosažení nejlepšího účinku nasypte část přípravku JASO efekt na skvrnu a zbytek přidejte do praní k pracímu prostředku. Některé skvrny odstraníte již při ručním praní. Tehdy prášek použijte přímo na skvrnu a nechte působit 15 min. JASO efekt není vhodný pro vlnu a hedvábí. Doporučujeme použití v hotelech, ve zdravotnictví, gastronomickém průmyslu, ve službách, domácnostech a pod.

Signální slovo
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004, o detergentech, uváděné v označení na obalu
více než 30 % uhličitany, 15 - 30 % peruhličitan sodný, 5 - 15 % aktivátor praní, méně než 5 % metakřemičitany, méně než 5 % mýdlo, méně než 5 % aniontové tenzidy, kyselina citronová, karboxymethylcelulóza, enzym celuláza, parfém: HEXYL CINNAMAL
Další informace uvedené na obalu výrobku
Obsahuje: peruhličitan sodný; metakřemičitan sodný; kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli.
UFI: MS00-K041-700G-S6T4.
Údaje o osobě odpovědné za uvedení výrobku na trh. Návod k použití.
Další nebezpečnost
Směs neobsahuje látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH (SVHC). Neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB. Neobsahuje látky vyvolávající narušení endokrinní činnosti.
Možné nesprávné použití
Nevystavujte se účinkům směsi. 

Parametry
Značka / VýrobceJaso
Velikost100 g
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz