Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Fixinela čistící pasta na nerez a plast 200 g

Vysoce účinná čistící pasta je vyrobena na bázi povrchově aktivních látek a abrazivní složky. Slouží k čištění nerezového nádobí, důkladně vyčistí pla... celý popis
Dostupnost
Skladem
54 Kč
44,63 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8585003920583
EAN kód:8585003920583
Značka / Výrobce:Fixinela
Velikost:200 g
Kompletní specifikace

Vysoce účinná čistící pasta je vyrobena na bázi povrchově aktivních látek a abrazivní složky. Slouží k čištění nerezového nádobí, důkladně vyčistí plastové rámy oken, plastové vany a plast obecně. Zanechává příjemnou svěží vůni.

Dávkování a použití
Pomocí přiložené houby čistící pastu naneste na navlhčený povrch, třením důkladně odstraňte nečistoty a opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte na lakované povrchy. Doporučujeme použití ve školství, v průmyslu, ve zdravotnictví, ve službách, domácnostech a pod.

Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004, o detergentech, uváděné v označení na obalu výrobku
abrazivní složky, 15 - 30 % zeolit, méně než 5 % aniontové tenzidy, méně než 5 % mýdlo, monopropylenglykol, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, vonná látka: LIMONENE, CITRAL.
Další informace uvedené na obalu výrobku
Text: “Ošetřený předmět. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)“.
UFI: AF00-J0CF-000G-4UFV.
Údaje o osobě odpovědné za uvedení výrobku na trh. Návod k použití.
Další nebezpečnost
Směs neobsahuje látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH (SVHC). Neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB. Neobsahuje látky vyvolávající narušení endokrinní činnosti.
Možné nesprávné použití
Nevystavujte se účinkům směsi. Nepoužívejte na lakované povrchy.

Parametry
Značka / VýrobceFixinela
Velikost200 g
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz