Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Drogerie
  3. Domácnost
  4. Praní
  5. Bělení prádla
  6. Druchema odbarvovač na bílé a omylem obarvené prádlo Texba 60 g

Druchema odbarvovač na bílé a omylem obarvené prádlo Texba 60 g

Odbarvuje textilie, bělí prádlo a čistí skvrny od inkoustu, ovoce, krve, trávy, vína apod. Použití1.Pro ruční použití:Obsah sáčku rozpusťte v horké vo... celý popis
Dostupnost
Skladem
29 Kč
23,97 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8594825011133
EAN kód:8594825011133
Značka / Výrobce:Druchema
Velikost:60 g
Kompletní specifikace

Odbarvuje textilie, bělí prádlo a čistí skvrny od inkoustu, ovoce, krve, trávy, vína apod.

Použití
1.Pro ruční použití:
Obsah sáčku rozpusťte v horké vodě (30 g/10 l).
Vypranou látku vložte do roztoku a za stálého promíchávání odbarvujte.
Odbarvenou látku důkladně vymáchejte v čisté vodě.
Používejte výhradně neporušené smaltované nebo plastové nádoby!

2.Pro použití v pračce:
Obsah sáčku vsypte do násypky pro prací prostředek (30 g/cca 2,5 kg textilu/úsporný program).
Použijte program praní s teplotou 60 - 90˚C bez předpírky.

Signální slovo
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty)
H251 Samovolně se zahřívá: může se vznítit.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Doplňkové údaje na štítku pro některé směsi
EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty)
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P235 Uchovávejte v chladu
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P410 Chraňte před slunečním zářením.
P420 Skladujte odděleně.
Další nebezpečnost
Obsah látek PBT a vPvB: směs nepodléhá kritériím pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU č. 1907/2006, žádné složky v množství ≥ 0,1 % nejsou uvedeny v Kandidátském seznamu látek vyvolávajících velké obavy (SVHC).
Žádná ze složek v množství ≥ 0,1 % není zařazena do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1, protože má vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, ani nebyla určena jako látka s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

Parametry
Značka / VýrobceDruchema
Velikost60 g
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz