Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Drogerie
  3. Domácnost
  4. Čistící prostředky a ostatní prostředky
  5. Dezinfekční čistící prostředky a prostředky proti plísním
  6. Biorepel chytrá houba biologický biocidní přípravek na eliminaci plísní na zdech a omítkách 500 ml + 1 g + 2 g

Biorepel chytrá houba biologický biocidní přípravek na eliminaci plísní na zdech a omítkách 500 ml + 1 g + 2 g

Používání přípravku Biorepel umožňuje předcházet zdravotním rizikům, které mají plísně v obytných prostorách na svědomí. Plísně vystřelují do ovzduší ... celý popis
Dostupnost
Skladem
389 Kč
321,49 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8594031570332
EAN kód:8594031570332
Značka / Výrobce:Biorepel
Kompletní specifikace

Používání přípravku Biorepel umožňuje předcházet zdravotním rizikům, které mají plísně v obytných prostorách na svědomí. Plísně vystřelují do ovzduší řádově milióny až miliardy spór, které jsou původcem nejrůznějších zdravotních potíží, např. alergií, dýchacích obtíží, očních zánětů nebo vyrážek. V období růstu plísně uvolňují svými metabolickými procesy do okolí ketony, aldehydy, étery a další nebezpečné látky, které mohou způsobovat alergické reakce, bolesti hlavy, únavu, záněty průdušek, záněty spojivek a eventuálně jiné zdravotní potíže.

Biorepel - Používáním BIOREPELu je možné zabránit zdravotním rizikům, které plísně v obytných prostorách vytvářejí.
Chytrá houba - Mikroorganismus Pythium oligandrum je taxonomicky řazen do skupiny Stramenopila a třídy Oomycota.
Bez plísní - Žijeme zdravě a bez plísní. BIOREPEL® je ojedinělý biologický přípravek proti plísním na zdech.

Likvidace  plísní v obytných budovách není tedy jen kosmetickou  úpravou, ale cíleným zásahem.

Platí zásada, že od jara do podzimu je množství spór plísní v bytech menší než v okolním ovzduší. V tomto období  se nejvíce vyskytují např. druhy: Cladosporium, Alternaria, Fusarium, Aspergillus. V zimě je zase množství spór v bytech větší a nejvíce jsou zastoupeny druhy: Penicillium, Mucor, Aspergillus.

Jakmile v bytech nastanou pro ně vhodné podmínky, což je  zvýšená vlhkost zdiva i ovzduší, začnou růst. A právě spóry jmenovaných druhů patří k závažným alergenům.

Boj s plísněmi je o to komplikovanější, že při jejich likvidaci se musí dbát na to, aby nedocházelo k rekontaminaci (znovuzamoření) jejich spórami. Je doporučováno používat k jejich likvidaci tzv. mokrou cestu. Na mycelia plísní se aplikují vhodné přípravky s fungicidním účinkem.

Pro likvidace plísní se často používají přípravky, které většinou plíseň jen „spálí“ nebo odbarví na povrchu, ale nedokáží proniknout do zdiva, kde zůstávají její zárodky. Z nich může vyrůst odolnější plíseň nebo může dokonce zmutovat (genetická změna) a používané přípravky pak mohou mít omezený účinek.

U přípravků na likvidací plísní musíme také klást důraz na minimalizaci rizika, a to jak pro povrch, na kterém plísně rostou, tak i pro osobu, která ošetření provádí. Ideální je, když má přípravek i přetrvávající účinek.

Při používání přípravků s fungicidním účinkem vždy dodržujte bezpečnostní opatření a upozornění, která jsou vyznačená na etiketě výrobku.

V každém případě se jedná o chemické látky, které přidávají do již tak dosti „znečištěného„ prostředí další zdraví nebezpečnou zátěž.

Přípravek BIOREPEL® není přípravkem chemickým, ale biologickým a proto je významným přínosem v oblasti likvidace plísní.

Nejen, že plísně likviduje, ale přidáním do malířských nátěrů má i přetrvávající účinek.  Nezpůsobuje alergie, je šetrný k životnímu prostředí a splňuje i podmínku aplikace mokrou cestou, protože se nanáší rozpuštěný ve vodě.

Toto balení obsahuje Sprej + vloženou krabičku s BIOREPEL - sáčky. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Návod na použití – sprej
Odstranění plísní:
1) Odšroubujte rozprašovač a do lahvičky dolijte 450ml pitné vody.
2) Zašroubujte rozprašovač, obsah protřepte.
3) Pomocí rozprašovače nastříkejte na napadená místa dvě třetiny přípravku ze vzdálenosti 20 centimetrů.
4) Po dvaceti minutách otřete ošetřené místo houbičkou či hadříkem s vodou a nechte hodinu zaschnout.
5) Po hodinovém zaschnutí nastříkejte rozprašovačem na ošetřované místo zbytek přípravku s přesahem alespoň 15 centimetrů od původního okraje plísně.
Preventivní ošetření proti plísním:
1) Odšroubujte rozprašovač a do lahvičky dolijte 450ml pitné vody.
2) Zašroubujte rozprašovač, obsah protřepte.
3) Pomocí rozprašovače zamlžte přípravkem preventivně na místa, kde je předpoklad, že by se v budoucnu mohly vyskytovat plísně.

Klasifikace v souladu Nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP
Tento produkt nesplňuje kritéria pro zařazení do jakékoli třídy nebezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím so přečtěte údaje na štítku.
P232 Chraňte před vlhkem
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
P412 Nevystavujte teplotě přesahující 50˚C/ 122˚F.
Dodatečné informace
Je-li nutné lékařské ošetření, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Nejezte, nepijte ani nekuřte během používání přípravku.
Další nebezpečnost
Obsahuje Pythium oligandrum, může vyvolat alergickou reakci.

Parametry
Značka / VýrobceBiorepel
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz