Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Drogerie
  3. Domácnost
  4. Praní
  5. Prací prostředky
  6. Bělamin speciální prací prostředek na bělení záclon a bílého prádla 400 g

Bělamin speciální prací prostředek na bělení záclon a bílého prádla 400 g

Speciální prostředek určený k bělení záclon a praní bílého prádla. Prádlo po použití tohoto prostředku neztratí svou původní bělost, ta poté naopak je... celý popis
Dostupnost
Skladem
79,90 Kč
66,03 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8594003600333
EAN kód:8594003600333
Značka / Výrobce:Bělamin
Velikost:400 g
Kompletní specifikace

Speciální prostředek určený k bělení záclon a praní bílého prádla. Prádlo po použití tohoto prostředku neztratí svou původní bělost, ta poté naopak ještě mnohem déle vydrží.

Náhodou obarvené prádlo opět vybělí.
Odstraňuje zažloutnutí od nikotinu, šedý závoj a nepříjemný zápach.

Signální slovo
Nebezpečí
H-věty
H315 Dráždí kůži
H318 Způsobuje vážné poškození očí
P-pokyny
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množství vody a mýdla.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.
P501 Odstraňte obsah nebo znečištěný obal odložením do systému sběru nebezpečných odpadů.
Doplňující označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Doplňující označení podle nařízení (ES) č. 648/2004
5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosforečnany, EDTA, zeolity, bělící činidlo, optický zjasňovač, parfém
Další nebezpečnost
Směs neobsahuje složky považované za PBT nebo vPvB. Tetraboritan disodný je zařazen do seznamu kandidátů na zařazení do přílohy č. XIV k nařízení REACH.

Parametry
Značka / VýrobceBělamin
Velikost400 g
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz