Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Drogerie
  3. Domácnost
  4. Čističe odpadů
  5. Tiret čistič odpadů Professional 500 ml

Tiret čistič odpadů Professional 500 ml

Čistič odpadů, dokonale odstraní i ty nejodolnější usazeniny lépe než tradiční metody a čističe. Husté gelové složení proniká i přes neodtékající vodu... celý popis
Dostupnost
Skladem
49 Kč
40,50 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8594002680282
EAN kód:8594002680282
Značka / Výrobce:Tiret
Velikost:500 ml
Kompletní specifikace

Čistič odpadů, dokonale odstraní i ty nejodolnější usazeniny lépe než tradiční metody a čističe. Husté gelové složení proniká i přes neodtékající vodu. Bezpečný na kovové i umělohmotné potrubí.

Použití
Nalijte čistič do odpadu. V případě silných usazenin lijte s proudem vody.
Nechte 15 minut působit (na silné usazeniny nechte působit déle).
Propláchněte pečlivě horkou vodou.
Minimální dávka čištění je půl lahve. Jedna láhev je na 1-2 čištění.

Signální slovo
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P305+ P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.
Nebezpečné složky
chlornan sodný, hydroxid sodný
Dodatečné údaje na štítku
EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Parametry
Značka / VýrobceTiret
Velikost500 ml
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz