Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Ava čisticí písek na vany 400 g

Účinný čisticí prášek vhodný na čištění smaltovaných van, obkladaček, dlaždic, sanitárního zařízení apod. Signální slovoNebezpečíStandardní věty o ne... celý popis
Dostupnost
Skladem
39 Kč
32,23 Kč
bez DPH
Číslo produktu:8594003013027
EAN kód:8594003013027
Značka / Výrobce:Ava
Velikost:400 g
Kompletní specifikace

Účinný čisticí prášek vhodný na čištění smaltovaných van, obkladaček, dlaždic, sanitárního zařízení apod.

Signální slovo
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.
Složky směsi k uvedení na etiketě
Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty a benzensulfonové kyseliny, 4-methyl- a hydroxidu sodného
Doplňující informace na štítku
Složky podle 648/2004/EC: méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém, Limonene
Další nebezpečnost
Směs ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB a nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu vedeny na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.

Parametry
Značka / VýrobceAva
Velikost400 g
Kontakty
Logo
Pracovní doba:
Pracovní doba:
Po-Pá: 8:00-18:00 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz